PRAVIDLÁ NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI

 

1. Úvod a obsah dokumentu

Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti EUROSTOCK Czech Republic s.r.o., so sídlom Pražská 674/156, 642 00 Brno – Bosonohy, IČO: 29370825, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 76227, (ďalej len „Eurostockalebo „My“) obsahuje informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov návštevníkov (ďalej len „návštevník“) webových stránok www.eurostock.sk (ďalej len „webové stránky“), ich registrovaných uživateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
Eurostock pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. Aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dlhú dobu a čo nás k tomu oprávňuje
To, aké osobné údaje o Vás Eurostock spracováva, na aké účely a ako dlho, záleží na tom, ako a prečo ste Eurostocku svoje osobné údaje oznámili, prípadne ako sme ich o vás získali. Ďalej nájdete informácie o spracovaní Vašich osobných údajov podľa toho, v akom kontexte k spracovaniu osobných údajov dochádza:

2.1. Návšteva webovej stránky www.eurostock.sk

Keď navštívite webové stránky www.eurostock.sk, automaticky o Vás spracovávame niektoré osobné údaje, a to v rozsahu, za účelom, po dobu a z právneho dôvodu (titulu) uvedených nižšie:

Účel  Rozsah spracovávaných informácií  Právny titul  Doba spracovania 
Zlepšenie webových stránok
www.eurostock.sk
Údaje o Vašom chovaní na webe (pomocou tzv. cookies) Oprávnený záujem Našej spoločnosti na zlepšovanie našich webových stránok Maximálne po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia
Vytváranie štatistík a reportov o užívaní  webových stránok www.eurostock.sk Údaje o Vašom chovaní na webe (pomocou tzv. cookies) Oprávnený záujem Našej spoločnosti na meranie efektívnosti našich webových stránok, vr. reklamy na týchto webových stránkach Maximálne po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom naplnenia našich oprávnených záujmov pri prevádzke našich webových stránok www.eurostock.sk máte právo vzniesť námietku. Pokiaľ nebudeme mať oprávnené dôvody, aby sme aj napriek Vašej námietke v spracovaní osobných údajov za týmito účelmi pokračovali, so spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania Cookies nájdete tu.

 

2.2. Registračný formulár na stránkach www.eurostock.sk

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť vytvoriť si užívateľský účet na stránkach www.eurostock.sk, prostredníctvom ktorého môžete uskutočňovať svoje následné objednávky. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a z právneho dôvodu (titulu) uvedeného nižšie:

Účel  Rozsah spracovávaných informácií  Právny titul  Doba spracovania 
Vykonanie registrácie zákazníka, vedenie a správa užívateľského účtu Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónny kontakt, prihlasovacie meno, heslo, názov obchodnej spoločnosti (firma), IČO, DIČ Nevyhnutnosť na splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia
Zaslanie ponuky produktov a služieb Eurostock Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov obchodnej spoločnosti (firma), IČO, DIČ Oprávnený záujem Našej spoločnosti spočívajúcej v zasielaní obchodných ponúk vlastných produktov a služieb osobám, ktoré vyjadrili záujem o Naše produkty a služby tým, že si zriadili užívateľský účet Do okamihu, keď nám oznámite, že si naďalej neprajete obchodné ponuky dostávať, najdlhšie však po dobu trvania registrácie

Uvedenie týchto osobných údajov za účelom vykonania registrácie užívateľa, vedenia a správy užívateľského účtu, je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez uvedenia údajov, ktoré sú v registračnom formulári označené ako povinné, nie sme schopní Vám registráciu účtu vykonať..

Okrem toho spracovávame Vaše údaje na to, aby sme Vám mohli ponúkať naše produkty a služby a ostávať s Vami v kontakte. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Toto môžete ešte pred zaslaním urobiť postupom uvedeným ďalej, poprípade tým že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia.

 

2.3. Kontaktný formulár
Prostredníctvom kontaktného formulára na našich stránkach máte možnosť sa na nás obrátiť so žiadosťou o informácie a zodpovedanie Vašich otázok, poprípade so zaslaním individuálnej ponuky. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul Doba spracovania
Kontaktovanie a zodpovedanie prípadnej otázky, vrátane zasielania ponúk a služieb Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah správy Súhlas so spracovaním osobných údajov Do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám odpovedať na Vašu otázku, poprípade Vám zaslať ponuku.
Tak či tak Váš súhlas je vždy odvolateľný a to postupom uvedeným nižšie alebo kliknutím na príslušné tlačidlo v rámci tela e-mailu.

 

2.4. Zasielanie katalógov a obchodných oznámení
Chceme s Vami byť v kontakte, preto na základe Vášho súhlasu mimo prípadov vyššie môžeme spracovávať Vaše osobné údaje za týmto účelom, v tomto rozsahu a počas tejto doby.:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul Doba spracovania
Zasielanie obchodných oznámení na mieru, vrátane katalógov, noviniek a ponuky produktov a služieb Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah komunikácie Súhlas so spracovaním osobných údajov Do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám zaslať náš katalóg či ďalej s Vami komunikovať.
Tak či tak Váš súhlas je vždy odvolateľný a to postupom uvedeným nižšie alebo kliknutím na príslušné tlačidlo v rámci tela e-mailu.

 

3. Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Eurostockom a jeho zamestnancami. Všetky osoby majúce prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Eurostockom.

Eurostock ďalej ako správca odovzdáva osobné údaje ďalším subjektom. Nižšie uvádzame kategórie možných príjemcov osobných údajov s odôvodnením, prečo by mohlo k odovzdaniu Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca  Dôvod sprístupnenia 
Prepravné spoločnosti (napr. Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., PPL, s. r. o.) Aby sme Vám mohli Vami objednaný tovar dodať, potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu mena, priezviska a dodacej adresy oznámiť prepravnej spoločnosti, aby vedela, komu a kde má tovar doručiť.
Poskytovanie zákazníckej podpory (napr. Zendesk, Inc.) Aby sme vám mohli poskytovať čo najkvalitnejšiu zákaznícku podporu, využívame služby externých spoločností.
Zaistenie nástrojov pre on-line marketing, e-mailing a affiliate program (najmä Google Adwords, Facebook, seznam.cz, Steinermedia s.r.o., Olympic s.r.o.) Vaše osobné údaje odovzdávame externým spoločnostiam poskytujúcim nástroje pre on-line marketing, e-mailing a affiliate program, aby sme Vám mohli ponúkať náš tovar a služby prostredníctvom nich.
Osoba zaisťujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov) Potrebujeme, aby nám poskytovateľ softvérového vybavenia, ktorý je v pozícii spracovateľa osobných údajov, servisoval naše internetové stránky a chod informačných systémov
Osoba zaisťujúca rozosielanie obchodných ponúk Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním obchodných ponúk poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vaše osobné údaje v rozsahu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame za účelom zasielania obchodných ponúk.

4. Aké sú vaše práva?

4.1 S ohľadom na skutočnosť, že Eurostock o Vás spracováva osobné údaje, patria Vám práva, o ktorých by sme Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme ale boli schopní Vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na našej adrese, Pražská 674/156, 642 00 Brno – Bosonohy, alebo na e-mailovej adrese info@eurostock.sk či na telefónnom čísle +420 547 214 025.

4.2 Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, je Vaším právom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Súhlas môžete odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia alebo žiadosťou na adresu info@eurostock.sk

4.3 Právo na prístup
Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré ste poskytli Eurostocku, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje).

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by išlo o viac kópií, dovolíme si od Vás požadovať potrebnú úhradu za ich poskytnutie.

4.4. Právo na opravu
Pokiaľ zistíte, že o Vás spracovávame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na opravu osobných údajov či ich doplnenie. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Eurostock správne vybaviť Vašu objednávku.

4.5 Právo na výmaz
Vaším právom je tiež právo na výmaz vašich osobných údajov, ktoré Eurostock o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané;
  • Vaše osobné údaje spracováva Eurostock protiprávne;
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a Eurostock nemá iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať;
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení);
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu, pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
  • spracovávame osobné údaje dieťaťa bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takému spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na základe Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, kedy po nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, budeme informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané.

4.6. Právo na prenositeľnosť
Ďalšie právo, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, popr. ich na základe Vašej žiadosti odovzdáme inému správcovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky uskutočniteľné.

4.7. Právo na obmedzenie spracovania
V prípadoch, keď budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracovávané nami sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne potrebnú na overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.
Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

  • spracovanie Vašich osobných údajov Eurostockom je protiprávne, ale neželáte si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovaní (najmä uchovaní) pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;
  • vzniesol/vzniesla ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vaším právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

4.8. Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu
S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomuto spracovaniu námietku, na základe ktorej posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme Vaše osobné údaje na daný účel spracovávať alebo či prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

4.9 Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu
Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných oznámení bez Vášho súhlasu). V takom prípade bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovávať. Toto právo môžete taktiež využiť prostredníctvom príslušného tlačidla v rámci konkrétneho e-mailu, poprípade postupom uvedeným vyššie.

4.10. Právo na sťažnosť
V prípade, že všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočné, alebo ste názoru, že akýmkoľvek spôsobom Naša spoločnosť porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke  https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

 

5. Bezpečnosť
Eurostock dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Eurostock kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.
Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Eurostocku pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

6. Účinnosť
Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.